گیاه مدل برگدار مدل ۳

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.