دیفن باخیا (dumb cane)

قیمت اصلی 750,000 تومان بود.قیمت فعلی 700,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۱

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۲

قیمت اصلی 43,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,000 تومان است.
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

گیاه مدل برگدار مدل ۳

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۴

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۵

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.

گیاه مدل برگدار مدل ۶

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 70,000 تومان است.